Styrelsen

För att skapa en ännu större gemenskap och trygghet i vårt område så vill vi i styrelsen gärna få dina synpunkter på vad RTF-trädgårdstadsförening ska försöka tillgodose medlemmarna med. De senaste åren har helt eller…