Grannsamverkan

Inbrott i hemgrannskylt_buskemet ärkränkande för den som drabbas och det är ett allvarligt brott. Grannar och andra närboende kan också känna en ökad otrygghet.

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.  

Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden. Detta uppnås genom sociala nätverk bestående av boende i ett område som samarbetar, stödjer och hjälper varandra och samtidigt har en god uppmärksamhet på vad som händer i området.

För att Grannsamverkan ska fungera krävs bara några få enkla åtgärder. Steg ett är att dela in bostadsområdet i mindre enheter, ca 10 villor per enhet är en rekommendation från polisen. Varje enhet bör ha ett kontaktombud. För närvarande har vi två kontaktombud i vårt område.

Ett kontaktombuds roll är att:

 • Informera hushållen i det egna området och skapa engagemang för Grannsamverkan.
 • Säkerställa att det finns Grannsamverkansskyltar på lämpliga platser samt dela ut dekaler och annat material till medlemmar om intresse finns.
 • Informera grannarna om vikten av att uppfylla kraven för Grannsamverkan, dvs
  • Informera grannar eller kontaktombud om man reser bort
  • Känna till hur man undviker inbrott
  • Förvara värdesaker på ett betryggande sätt, märka värdeföremål och upprätta en inventarieförteckning.
  • Iaktta allmän uppmärksamhet och rapportera till polisen om något misstänkt upptäcks.
  • Upprätthålla en lista med kontaktuppgifter (telefon, mailadresser) för de hushåll som ingår i Grannsamverkan.

RTF:s styrelse har utsett ett huvudkontaktombud som hjälper kontaktombuden med att beställa skyltar och annat material, förmedlar information och inbjudningar från polisen samt är en samlande länk till att utbyta erfarenheter mellan kontaktombud.

Vill du också bli kontaktombud hör av dig till info@rtf.nu 

Kontaktuppgifter samverkanansvariga i Hässelby-Vällingby:

Närpolischef, Peter Saarman, 010-56 305 96
Polisinspektör – brottsförebyggare, Liz Johansson, 010-56 306 36

Läs mer om Samverkan mot brott
Lämna Grannlappen till den som ser till din bostad under din bortavaro Grannlappen
Läs inlägget ”Grannsamverkan – Ökad medvetenhet”
Läs mer om 
”Har du tankar på att skaffa larm?”
Bli Grannstödjare

Telefonnummer:

Nödsamtal (liv och egendom) 112
Polisen övriga ärenden 114 14
Polisens sambandscentral 401 19 00
Vakthavande befäl i Västerort 401 30 05/06
Receptionen i Hässelby/Vällingby 401 32 63
Tipstelefon (dygnet runt) 401 32 05
Fax till Hässelby/Vällingby Närpolis 401 32 59

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *