Historia

Råcksta gård

rackstagard
Halvt gömd inne i Vattenfalls stora kontorskomplex ligger Råcksta Gård som stammar från 1720-talet. När Stockholms stad köpte Råcksta egendom 1927 från grosshandlaren Knut Ljunglöf, ”Snuskungen” kallad , hörde trakten ännu till Spånga kommun.

Råcksta Gård var på 1720-talet en timrad, rödfärgad herrgård. Från denna tid finns kvar dekorerade paneltak i några rum som återupptäcktes då Vattenfallstyrelsen köpte gården.

På 1770-talet byggdes den till och moderniserades in- och utvändigt och fick ungefär samma utseende som idag.
Vid restaureringen 1965 valde man att låta varje rum visa fram de stilelement som fanns bevarade från gångna tider.

Vattenfall använder gården för representation.

Råcksta 1951

I utkanten av stadsdelen ligger områden med småstugor från 1950-talet, här är bilder från bygget av Brunflogatan 34.

{image.index}/{image.total}

Förleden i namnet Råcksta ( Ruxta 1351, Roghsta 1409) är med all sannolikhet motsvarigheten till det nusvenska ordet råg. Samma namn förekommer i Järfälla och skrives 1347 rughsta.

Klara kloster, Helgeandshuset och Danviks hospital har ägt jord i Råcksta. Den siste private ägaren var grosshandlare Knut Ljunglöf. Staden köpte Råcksta 1927.

Den ännu kvarvarande manbyggnaden till Råcksta gård härstammar sannolikt från
början av 1700-talet, men ombyggdes omkring 1770.

Den första delen av Råcksta var färdig för inflyttning 1952 när tunnelbanan öppnades. Den kulle på vilken Råcksta Gård ligger var i planerna reserverad för ett sjukhus. Staden erbjöd den dock åt staten, som tomt för dåvarande Vattenfallsstyrelsen. Den såldes 1955 och det stora kontorshuset byggdes 1957-63.

Saxat ur den mycket läsvärda boken ”Stockholms gatunamn”.

Kuriosa i övrigt som kan nämnas, är att Vattenfallsbygget var norra Europas största kontorskomplex på sin tid.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *