Information om tomträtter

[singlepic id=101 w=320 h=240 float=left]Två till tre år innan vårt 60-åriga avtal löper ut informeras tomträttsinnehavaren om det nya avtalet. Cirka nio månader före avtalstidens slut skickar staden ut det nya avtalsförslaget.

Undertecknad bad Exploateringskontoret att räkna på den nya avgälden för vår tomt, som är 734 kvm och har en årlig avgift på 388 kronor. Den nya avgälden skulle då bli 21.300 kronor.


Hur bestäms tomträttsavgälden?

Tomträttsavgälden grundar sig på ett markvärde och en avgäldsränta. För bostadstomträtter har kommunfullmäktige beslutat om schablonmässi- ga avgälder. Det beslut som gäller nu fattades den 7 juni 2004. Tomträttsavgälden varierar mellan olika stadsdelar beroende på att markvärdet är olika inom olika områden.

Vad kostar det att köpa loss tomträtten?

Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2007 om ändrade regler för tomträttshavare att friköpa marken till sitt småhus. Beslutet innebär att friköpspriset i normalfallet nu är 50 % av det marktaxeringsvärde som gäller när intresseanmälan lämnas in.

Exploateringskontoret bedömer att de kan behandla hittills inkomna intresseanmälningarna inom en tvåårsperiod. Är du intresserad av att friköpa din småhustomträtt måste du göra en intresseanmälan till exploateringskontoret. Välj själv på vilket sätt du vill göra det, det går bra via webben eller per brev.

Via webbplatsen
http://www.stockholm.se/-/Kontakt/
Ange: Intresseanmälan av friköp, fastighetsbeteckning och tomträttshavarens namn i mailet.

Via brev
Exploateringskontoret, Registraturet
Box 8189, 104 20 Stockholm

OBS: Märk din intresseanmälan ”Friköp – småhustomträtt” och ange fastighetsbeteckning, tomträttshavarens namn, adress och telefonnummer om du väljer att skicka brev.

Lena Järlinge-Lust på Exploateringskontoret kan besvara frågor på telefon 508 282 15.

Här kan man läsa lite till:

Information tomträtter

/Eva Linderoth, ordförande RTF

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *