Kallelse till årsmöte 5 mars kl 18:30

Den 5 mars kl 18:30 hålls årsmöte för Råcksta trädgårdsstadsförening i PRO-lokalen vid Solursparken (Duvedsvägen 23). Alla betalande medlemmar är välkomna. Föreningen bjuder på fika.

Före årsmötet kommer Tommy Andersson från Svensk fastighetsförmedling och berättar om bostadsmarknadens utveckling, boendeekonomi, nya låneregler och vad som kan vara viktigt att tänka på om man ska köpa eller sälja en fastighet. Frågor kan ställas i förväg till info@rtf.nu.

§ DAGORDNING
1 Årsmötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd för mötet
3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4 Val av två justerare, tillika rösträknare
5 Fastställande om årsmötet är stadgeenligt utlyst
6 Fastställande av dagordning
7 Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning
8 Revisionsberättelse
9 Fråga om ansvarsfrihet
10 Fastställande av medlemsavgifter
11 Fastställande av verksamhetsplan
12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
13 Val av:
a) Ordförande för en mandattid på 2 år (jämna år)
b) Kassör för en mandattid på 2 år (ojämna år)
c) Sekreterare för en mandattid på 2 år (ojämna år)
d) Ledamot för en mandattid på 2 år (jämna år)
e) Ledamot för en mandattid på 2 år (ojämna år)
f) Revisor för en mandattid på 2 år (jämna år)
g) Revisor för en mandattid på 1 år (ojämna år)
h) Ledamot, 2st, till valberedningen för en mandattid på 1 år
14 Övriga frågor. Motion har inkommit om nedläggning av RTF.
15 Årsmötet avslutas

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *