Kallelse till årsmötet och årsmöteshandlingar

Varmt välkomna till Råcksta Trädgårdsstadsförenings årsmöte!

Tid: Lördagen den 3 februari 2018 klockan 15 -17.
Plats: PRO:s lokaler på Duvedsvägen 23 (vid Solursparken).
Förtäring: Fika med tillbehör.

Vi kommer att börja med att prata om föreningens vara eller icke-vara:

 • Vad vill ni medlemmar att föreningen ska ha för målsättning?
 • Ska vi ha utlåningsverksamheten kvar?
 • Ska vi ha kvar vår medlemstidning?
 • Ska vi fortsätta med föreningsaktiviteter? Vem kan i så fall vara med och arrangera dem?
 • Ska hemsidan och facebook – gruppen leva vidare?

Dagordning:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
 2. Val av ordförande och sekreterare av mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans – och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets – /räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgift.
 10. Fastställande av verksamhetsplan.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) ordförande för en tid av två år (jämna år),
  b) kassör för en tid av två år (ojämna år),
  c) sekreterare för en tid av två år (ojämna år),
  d) ledamot för en tid av två år (jämna år),
  e) ledamot för en tid av två år (ojämna år),
  f) revisor för en tid av två år (jämna år), g) revisor för en tid av två år (ojämna år),
  h) två ledamöter till valberedningen för en tid av ett år.
 13. Övrigt, till exempel hur ska vi fira att föreningen fyller 65 år?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *